De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klant, affiliatie (alias partner) en de aangebrachte klant. Om misverstanden te voorkomen, zijn er de algemene voorwaarden van WPsnelheid. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website, alle pakketten en het support-gedeelte.

WPsnelheid met als handelsnaam Revaio, gevestigd aan Rozenstraat 7 2260 Westerlo België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WPsnelheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze support, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WPsnelheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– WPsnelheid analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– WPsnelheid volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– WPsnelheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WPsnelheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  of bijvoorbeeld een medewerker van WPsnelheid tussen zit. WPsnelheid gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Momenteel geen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WPsnelheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
> Persoonsgegevens: Noodzakelijk om een bestelling te plaatsen > Bewaartermijn: 1 jaar, tenzij noodzakelijk
> Reden Personalia: Noodzakelijk om klant te worden > Bewaartermijn: 1 jaar, tenzij noodzakelijk
> Reden Adres: Niet noodzakelijk, tenzij opgegeven door de klant > Bewaartermijn: 1 jaar, tenzij noodzakelijk

Delen van persoonsgegevens met derden

WPsnelheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WPsnelheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WPsnelheid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WPsnelheid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WPsnelheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze support. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . WPsnelheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WPsnelheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. WPsnelheid heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Algemene voorwaarden klant

 • De klant van WPsnelheid verbindt zich ertoe om het verschuldigde bedrag naargelang het bestelde pakket te voldoen.
 • Terugbetaling is enkel mogelijk na overleg met de klant.
  • Bij een snelheidsoptimalisatie is een terugbetaling enkel mogelijk na geen verbeterde snelheid en/of snelheidsscore af te leiden van Pingdom. Een verminderde snelheid te wijten aan de klant of de hosting van de klant is geen reden om een terugbetaling te doen.
  • Bij managed hosting, uitgevoerd door WPsnelheid, wordt er stabiliteit verzekerd. Dit is geen garantie door 100% uptime. Er wordt samengewerkt met een externe hostingpartij die op dat moment de beste kwaliteit biedt. Er is geen terugbetaling mogelijk dat niet te wijten is aan WPsnelheid, maar aan de externe hostingpartij. Wel zoekt WPsnelheid ten alle tijde naar een gepaste oplossing voor elk probleem.
  • Bij maatwerk geldt de e-mailconversatie of een andere conversatie als bewijs. Ook het factuur is aanvullend bewijs.
 • De klant dient altijd zelf een back-up te maken van alle WordPress-files mocht er iets mislopen. Op aanvraag kan WPsnelheid een back-up maken.
 • Na betaling via de diverse betaalmogelijkheden gaat WPsnelheid aan de slag. Bij een handmatige bankoverschrijving wordt er met de werkzaamheden gestart van zodra het te betalen bedrag op de bankrekening van WPsnelheid staat.

Algemene voorwaarden affiliatie (‘partner’)

 • De partner brengt klanten aan door middel van zijn eigen affiliatielink en/of affiliatiemateriaal met een unieke link. Enkel via deze link heeft de partner recht op een commissie op basis van zijn rank en of de klant uniek verbonden is aan het account van de partner.
 • De partner mag geen gebruik maken van zijn eigen link om een commissie of in dit geval een korting te ontvangen voor een bepaalde dienst. Hierdoor dient de online portemonnee waarmee de partner diensten kan aankopen met zijn reeds verzamelde commissie.
 • De partner kan gebruik maken van eigen affiliatie-links, banners en al het aangeboden materiaal. Dit enkel via zijn eigen website en sociale media. Mailings mogen enkel bij voorafgaande toestemming via het support-gedeelte voor partners.
 • De partner dient de huisstijl van WPdiensten te respecteren. Op deze manier is er geen verwarring over kleuren en lettertypes.
 • De partner mag zijn diensten enkel aanbieden als partner, niet alsof de partner diensten van WPsnelheid zelf uitvoert.
 • De cookietijd om betalingen te registreren is 90 dagen standaard. Als een klant na 90 dagen beslist om een pakket af te nemen, dan vervalt de commissie voor de partner.
 • Links die afgekeurd worden, worden afgekeurd voor een reden. Deze reden is altijd na te vragen en objectief.
 • Als er sprake is van misbruik of fraude, dan wordt de partner onmiddellijk verwijderd uit het systeem en verliest hij/zij het recht op zijn/haar reeds verzamelde commissie.