Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klant, affiliatie (alias partner) en de aangebrachte klant. Om misverstanden te voorkomen, zijn er de algemene voorwaarden van WPsnelheid. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website, alle pakketten en het support-gedeelte.

Algemene voorwaarden klant

 • De klant van WPsnelheid verbindt zich ertoe om het verschuldigde bedrag naargelang het bestelde pakket te voldoen.
 • Terugbetaling is enkel mogelijk na overleg met de klant.
  • Bij een snelheidsoptimalisatie is een terugbetaling enkel mogelijk na geen verbeterde snelheid en/of snelheidsscore af te leiden van Pingdom. Een verminderde snelheid te wijten aan de klant of de hosting van de klant is geen reden om een terugbetaling te doen.
  • Bij managed hosting, uitgevoerd door WPsnelheid, wordt er stabiliteit verzekerd. Dit is geen garantie door 100% uptime. Er wordt samengewerkt met een externe hostingpartij die op dat moment de beste kwaliteit biedt. Er is geen terugbetaling mogelijk dat niet te wijten is aan WPsnelheid, maar aan de externe hostingpartij. Wel zoekt WPsnelheid ten alle tijde naar een gepaste oplossing voor elk probleem.
  • Bij maatwerk geldt de e-mailconversatie of een andere conversatie als bewijs. Ook het factuur is aanvullend bewijs.
 • De klant dient altijd zelf een back-up te maken van alle WordPress-files mocht er iets mislopen. Op aanvraag kan WPsnelheid een back-up maken.
 • Na betaling via de diverse betaalmogelijkheden gaat WPsnelheid aan de slag. Bij een handmatige bankoverschrijving wordt er met de werkzaamheden gestart van zodra het te betalen bedrag op de bankrekening van WPsnelheid staat.

Algemene voorwaarden affiliatie (‘partner’)

 • De partner brengt klanten aan door middel van zijn eigen affiliatielink en/of affiliatiemateriaal met een unieke link. Enkel via deze link heeft de partner recht op een commissie op basis van zijn rank en of de klant uniek verbonden is aan het account van de partner.
 • De partner mag geen gebruik maken van zijn eigen link om een commissie of in dit geval een korting te ontvangen voor een bepaalde dienst. Hierdoor dient de online portemonnee waarmee de partner diensten kan aankopen met zijn reeds verzamelde commissie.
 • De partner kan gebruik maken van eigen affiliatie-links, banners en al het aangeboden materiaal. Dit enkel via zijn eigen website en sociale media. Mailings mogen enkel bij voorafgaande toestemming via het support-gedeelte voor partners.
 • De partner dient de huisstijl van WPdiensten te respecteren. Op deze manier is er geen verwarring over kleuren en lettertypes.
 • De partner mag zijn diensten enkel aanbieden als partner, niet alsof de partner diensten van WPsnelheid zelf uitvoert.
 • De cookietijd om betalingen te registreren is 90 dagen standaard. Als een klant na 90 dagen beslist om een pakket af te nemen, dan vervalt de commissie voor de partner.
 • Links die afgekeurd worden, worden afgekeurd voor een reden. Deze reden is altijd na te vragen en objectief.
 • Als er sprake is van misbruik of fraude, dan wordt de partner onmiddellijk verwijderd uit het systeem en verliest hij/zij het recht op zijn/haar reeds verzamelde commissie.